Trích dẫn APA

(2007). Những chân trời mới trong nghiên cứu ngôn ngữ và ý thức. Hà Nội: Giáo dục.

Chicago Style Citation

Những Chân Trời Mới Trong Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Và ý Thức. Hà Nội: Giáo dục, 2007.

Trích dẫn MLA

Những Chân Trời Mới Trong Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Và ý Thức. Hà Nội: Giáo dục, 2007.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.