Văn kiện Đảng toàn tập. tập 54

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01235nam a2200241 4500
001 32748
005 20161019035407.0
008 070916s2007####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 324.2597  |b V115k 
245 0 |a Văn kiện Đảng toàn tập.   |n tập 54 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2007 
300 |a 643tr. 
653 |a chính trị 
653 |a Đảng Cộng sản Việt Nam 
653 |a văn kiện Đảng 
911 |a Trần Thu Trang  |b 16/09/2007  |c Administrator  |d NAL070049973 
942 |c BK 
999 |c 9727  |d 9727 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.54 -  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 26502  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2007-09-16  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00027128  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.54 -  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 26503  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2007-09-16  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00027129  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.54 -  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 26504  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2007-09-16  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00027130  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.54 -  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 26505  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2008-08-12  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00028995  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK