Trích dẫn APA

C. Thomas Anderson, & Thanh Nga. (2007). Trở thành triệu phú theo cách của Chúa\. Hà Nội: Lao động - xã hội.

Chicago Style Citation

C. Thomas Anderson, and Thanh Nga. Trở Thành Triệu Phú Theo Cách Của Chúa\. Hà Nội: Lao động - xã hội, 2007.

Trích dẫn MLA

C. Thomas Anderson, and Thanh Nga. Trở Thành Triệu Phú Theo Cách Của Chúa\. Hà Nội: Lao động - xã hội, 2007.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.