Trích dẫn APA

Võ, B. C. (2007). Chuyện tướng Độ: Truyện ký\. Hà Nội: Quân đội nhân dân.

Chicago Style Citation

Võ, Bá Cường. Chuyện Tướng Độ: Truyện Ký\. Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2007.

Trích dẫn MLA

Võ, Bá Cường. Chuyện Tướng Độ: Truyện Ký\. Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2007.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.