Nghiên cứu Triết học cơ bản\

Nghiên cứu về triết học cơ bản; tìm hiểu tư hữu và hư vo, cũng như căn bản siêu việt của vạn hữu

Lưu vào:
Tác giả chính: Lý, Chấn Anh
Đồng tác giả: Nguyễn, Tài Thư (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tri thức, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01173nam a2200241 4500
001 32820
005 20161019035413.0
008 071011s2007####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 100  |b Ngh305c 
100 |a Lý, Chấn Anh 
245 1 |a Nghiên cứu Triết học cơ bản\   |c ý Chấn Anh 
260 |a Hà Nội:   |b Tri thức,   |c 2007 
300 |a 607tr. 
520 |a Nghiên cứu về triết học cơ bản; tìm hiểu tư hữu và hư vo, cũng như căn bản siêu việt của vạn hữu 
653 |a triết học 
700 |a Nguyễn, Tài Thư  |e dịch 
911 |a Trần Thu Trang  |b 11/10/2007  |c Administrator  |d NAL070050045 
942 |c BK 
999 |c 9770  |d 9770 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 100_000000000000000_NGH305C  |7 0  |9 26632  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2007-10-11  |e Khác  |o 100 Ngh305c  |p VV00027254  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 100_000000000000000_NGH305C  |7 0  |9 26633  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2007-10-11  |e Khác  |o 100 Ngh305c  |p VV00027255  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 100_000000000000000_NGH305C  |7 0  |9 26634  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2007-10-11  |e Khác  |o 100 Ngh305c  |p VV00027256  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK