Trích dẫn APA

Tô, D. H. (2007). Khinh - Trọng, một quan điểm lý thuyết trong nghiên cứu triết học và xã hội học\. Hà Nội: Thế giới.

Chicago Style Citation

Tô, Duy Hợp. Khinh - Trọng, Một Quan điểm Lý Thuyết Trong Nghiên Cứu Triết Học Và Xã Hội Học\. Hà Nội: Thế giới, 2007.

Trích dẫn MLA

Tô, Duy Hợp. Khinh - Trọng, Một Quan điểm Lý Thuyết Trong Nghiên Cứu Triết Học Và Xã Hội Học\. Hà Nội: Thế giới, 2007.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.