Khinh - Trọng, một quan điểm lý thuyết trong nghiên cứu triết học và xã hội học\

Sách là một tập hợp những bài viết thể hiện quá trình tìm kiếm con đường kiến tạo một lý thuyết mới, một chủ thuyết mới, quan điểm lý thuyết khinh - trọng

Lưu vào:
Tác giả chính: Tô, Duy Hợp
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thế giới, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01297nam a2200241 4500
001 32879
005 20161019035413.0
008 071105s2007####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 160  |b Kh312t 
100 |a Tô, Duy Hợp 
245 1 |a Khinh - Trọng, một quan điểm lý thuyết trong nghiên cứu triết học và xã hội học\   |c Tô Duy Hợp 
260 |a Hà Nội:   |b Thế giới,   |c 2007 
300 |a 768tr. 
520 |a Sách là một tập hợp những bài viết thể hiện quá trình tìm kiếm con đường kiến tạo một lý thuyết mới, một chủ thuyết mới, quan điểm lý thuyết khinh - trọng 
653 |a triết học 
653 |a xã hội học 
911 |a Trần Thu Trang  |b 05/11/2007  |c Administrator  |d NAL070050104 
942 |c BK 
999 |c 9772  |d 9772 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 160_000000000000000_KH312T  |7 0  |9 26636  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2007-11-05  |e Khác  |o 160 Kh312t  |p VV00027258  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 160_000000000000000_KH312T  |7 0  |9 26637  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2007-11-05  |e Khác  |o 160 Kh312t  |p VV00027259  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 160_000000000000000_KH312T  |7 0  |9 26638  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2007-11-05  |e Khác  |o 160 Kh312t  |p VV00027260  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK