Các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Sách hệ thống các quy định pháp luật của chính phủ điều chỉnh những nội dung cụ thể trong công rác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01243nam a2200241 4500
001 33282
005 20161019035435.0
008 080304s2007####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 342.068  |b C101q 
245 0 |a Các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2007 
300 |a 211tr. 
520 |a Sách hệ thống các quy định pháp luật của chính phủ điều chỉnh những nội dung cụ thể trong công rác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 
653 |a cán bộ 
653 |a công chức 
653 |a pháp luật 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 04/03/2008  |c Administrator  |d NAL080050503 
942 |c BK 
999 |c 9932  |d 9932 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 342_068000000000000_C101Q  |7 0  |9 27101  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2008-03-04  |e Khác  |o 342.068 C101q  |p VV00027666  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 342_068000000000000_C101Q  |7 0  |9 27102  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2008-03-04  |e Khác  |o 342.068 C101q  |p VV00027667  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 342_068000000000000_C101Q  |7 0  |9 27103  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2008-03-04  |e Khác  |o 342.068 C101q  |p VV00027668  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK