Văn bản hướng dẫn thi hành luật thống kê

Sách hệ thống các quy định pháp luật của chính phủ hướng dẫn thi hành luật thống kê năm 2003

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương