Việt Nam một thiên lịch sử

Sách khái quát lịch sử Việt Nam từ thời đồ đá đến khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 và thời kỳ xây dựng cuộc sống mới

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Khắc Viện
Đồng tác giả: Nguyễn, Khắc Phê (sưu tầm), Nguyễn, Thị Nhất (sưu tầm)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01308nam a2200265 4500
001 33492
005 20161019035449.0
008 080402s2007####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 959.7  |b V308n 
100 |a Nguyễn, Khắc Viện 
245 1 |a Việt Nam một thiên lịch sử 
260 |a Hà Nội:   |b Khoa học xã hội,   |c 2007 
300 |a 547tr. 
520 |a Sách khái quát lịch sử Việt Nam từ thời đồ đá đến khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 và thời kỳ xây dựng cuộc sống mới 
653 |a lịch sử 
653 |a Việt Nam 
700 |a Nguyễn, Khắc Phê  |e sưu tầm 
700 |a Nguyễn, Thị Nhất  |e sưu tầm 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 02/04/2008  |c Administrator  |d NAL080050714 
942 |c BK 
999 |c 10027  |d 10027 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_700000000000000_V308N  |7 0  |9 27387  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2008-04-02  |e Khác  |o 959.7 V308n  |p VV00027970  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_700000000000000_V308N  |7 0  |9 27388  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2008-04-02  |e Khác  |o 959.7 V308n  |p VV00027971  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_700000000000000_V308N  |7 0  |9 27389  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2008-04-02  |e Khác  |o 959.7 V308n  |p VV00027972  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK