Trích dẫn APA

Elliott, J. A. (2006). An introduction to Sustainable dovelopment: Về phát triển bền vững. London; New York: Routledge.

Chicago Style Citation

Elliott, Jennifer A. An Introduction to Sustainable Dovelopment: Về Phát Triển Bền Vững. London; New York: Routledge, 2006.

Trích dẫn MLA

Elliott, Jennifer A. An Introduction to Sustainable Dovelopment: Về Phát Triển Bền Vững. London; New York: Routledge, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.