An introduction to Sustainable dovelopment: Về phát triển bền vững

Bàn về phát triển bền vững như là mục tiêu chính sách cơ bản của các thể chế gồm định nghĩa, những khó khăn trong quá trình phát triển, các hoạt động, đời sống nông thôn bền vững, đời sống đô thị. Đánh giá sự phát triển bền vững tại các nước đang phát triển...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Elliott, Jennifer A.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : London; New York: Routledge, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01168nam a2200229 p 4500
001 34365
005 20161019035532.0
008 081003s2006####xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 338.9  |b I-311t 
100 |a Elliott, Jennifer A. 
245 1 |a An introduction to Sustainable dovelopment:   |b Về phát triển bền vững 
260 |a London;   |a New York:   |b Routledge,   |c 2006 
300 |a 283tr.,  |b 23cm 
520 |a Bàn về phát triển bền vững như là mục tiêu chính sách cơ bản của các thể chế gồm định nghĩa, những khó khăn trong quá trình phát triển, các hoạt động, đời sống nông thôn bền vững, đời sống đô thị. Đánh giá sự phát triển bền vững tại các nước đang phát triển 
653 |a các nước đang phát triển 
653 |a chính sách môi trường 
653 |a phát triển bền vững 
911 |a Trangtt  |b 03/10/2008  |c Administrator  |d NAL080051591 
942 |c BK 
999 |c 10414  |d 10414 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 338_900000000000000_I311T  |7 0  |9 28632  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2008-10-03  |e Khác  |o 338.9 I-311t  |p NV00002053  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK