Global economic prospects and the developing countries: Triển vọng kinh tế toàn cầu và các nước đang phát triển

Về triển vọng của các nước đang phát triển trong môi trường quốc tề thay đổi nhanh chóng và một số bài học hội nhập của thế kỷ 19; Ảnh hưởng của nền sản xuất toàn cầu hóa đối với các nước này; sự điều chỉnh trong tự do hóa thương mại về giá cả, thị trường lao động, đầu tư cá nhân và những vấn đề chí...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Washington, D.C.: the world bank, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01413nam a2200229 p 4500
001 34629
005 20161019035546.0
008 081020s1997####xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 330.91  |b Gl418a 
245 0 |a Global economic prospects and the developing countries:   |b Triển vọng kinh tế toàn cầu và các nước đang phát triển 
260 |a Washington, D.C.:   |b the world bank,   |c 1997 
300 |a 113tr. 
520 |a Về triển vọng của các nước đang phát triển trong môi trường quốc tề thay đổi nhanh chóng và một số bài học hội nhập của thế kỷ 19; Ảnh hưởng của nền sản xuất toàn cầu hóa đối với các nước này; sự điều chỉnh trong tự do hóa thương mại về giá cả, thị trường lao động, đầu tư cá nhân và những vấn đề chính sách kinh tế, xã hội 
653 |a nước đang phát triển 
653 |a thương mại 
653 |a toàn cầu hóa 
911 |a Trangtt  |b 20/10/2008  |c Administrator  |d NAL080051855 
942 |c BK 
999 |c 10615  |d 10615 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 330_910000000000000_GL418A  |7 0  |9 28913  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2008-10-20  |e Khác  |o 330.91 Gl418a  |p NV00002232  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 330_910000000000000_GL418A  |7 0  |9 28914  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2008-10-20  |e Khác  |o 330.91 Gl418a  |p NV00002233  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK