Trích dẫn APA

(2008). Nền kinh tế thị trường xã hội và sinh thái - Một mô hình cho sự phát triển của Châu Á. Hà Nội: Tài chính.

Chicago Style Citation

Nền Kinh Tế Thị Trường Xã Hội Và Sinh Thái - Một Mô Hình Cho Sự Phát Triển Của Châu Á. Hà Nội: Tài chính, 2008.

Trích dẫn MLA

Nền Kinh Tế Thị Trường Xã Hội Và Sinh Thái - Một Mô Hình Cho Sự Phát Triển Của Châu Á. Hà Nội: Tài chính, 2008.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.