Nền kinh tế thị trường xã hội và sinh thái - Một mô hình cho sự phát triển của Châu Á

Giới thiệu những trường hợp trong đó các nguyên tắc kinh tế thị trường xã hội và sinh thái đã giúp xử lý những thách thức và yêu cầu cơ bản của các nước khu vực châu Á

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01363nam a2200253 4500
001 34883
005 20161019035555.0
008 081208s2008####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 330.122  |b N254k 
245 0 |a Nền kinh tế thị trường xã hội và sinh thái - Một mô hình cho sự phát triển của Châu Á 
260 |a Hà Nội:   |b Tài chính,   |c 2008 
300 |a 400tr 
520 |a Giới thiệu những trường hợp trong đó các nguyên tắc kinh tế thị trường xã hội và sinh thái đã giúp xử lý những thách thức và yêu cầu cơ bản của các nước khu vực châu Á 
653 |a Châu Á 
653 |a kinh tế thị trường 
653 |a môi trường 
653 |a sinh thái 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 08/12/2008  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150035556 
942 |c BK 
999 |c 10680  |d 10680 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 330_122000000000000_N254K  |7 0  |9 29095  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2008-12-08  |e Khác  |o 330.122 N254k  |p VV00029872  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 330_122000000000000_N254K  |7 0  |9 29096  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2008-12-08  |e Khác  |o 330.122 N254k  |p VV00029873  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 330_122000000000000_N254K  |7 0  |9 29097  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2008-12-08  |e Khác  |o 330.122 N254k  |p VV00029874  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK