Trích dẫn APA

Francis G. Castles. (1988). Australian public policy and economic vulnerability: A comparative and historical perspective\. Sydney: Allen.

Chicago Style Citation

Francis G. Castles. Australian Public Policy and Economic Vulnerability: A Comparative and Historical Perspective\. Sydney: Allen, 1988.

Trích dẫn MLA

Francis G. Castles. Australian Public Policy and Economic Vulnerability: A Comparative and Historical Perspective\. Sydney: Allen, 1988.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.