Trích dẫn APA

Peter Drysdale. (1988). International economic pluralism: Economic policy in East Asia and the Pacific\. Sydney: Allen.

Chicago Style Citation

Peter Drysdale. International Economic Pluralism: Economic Policy in East Asia and the Pacific\. Sydney: Allen, 1988.

Trích dẫn MLA

Peter Drysdale. International Economic Pluralism: Economic Policy in East Asia and the Pacific\. Sydney: Allen, 1988.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.