Trích dẫn APA

Nguyễn, Q. (2008). Giao tiếp phi ngôn ngữ qua các nền văn hoá. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Quang. Giao Tiếp Phi Ngôn Ngữ Qua Các Nền Văn Hoá. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2008.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Quang. Giao Tiếp Phi Ngôn Ngữ Qua Các Nền Văn Hoá. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2008.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.