Trích dẫn APA

(2009). Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Lý luận và thực tiễn. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Kinh Tế Thị Trường định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa - Lý Luận Và Thực Tiễn. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009.

Trích dẫn MLA

Kinh Tế Thị Trường định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa - Lý Luận Và Thực Tiễn. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.