Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Lý luận và thực tiễn

Gồm 43 bài viết về những vấn đề chung và việc hoàn thiện thể chế của nền kinh tế thị trường

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01206nam a2200217 4500
001 35683
005 20161019035639.0
008 090827s2009####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 330.122  |b K312t 
245 0 |a Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Lý luận và thực tiễn 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2009 
300 |a 759tr. 
520 |a Gồm 43 bài viết về những vấn đề chung và việc hoàn thiện thể chế của nền kinh tế thị trường 
653 |a kinh tế thị trường 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 27/08/2009  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150034321 
942 |c BK 
999 |c 11015  |d 11015 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 330_122000000000000_K312T  |7 0  |9 30111  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-08-27  |e Khác  |o 330.122 K312t  |p VV00030494  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 330_122000000000000_K312T  |7 0  |9 30112  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-08-27  |e Khác  |o 330.122 K312t  |p VV00030495  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 330_122000000000000_K312T  |7 0  |9 30113  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2009-08-27  |e Khác  |l 1  |o 330.122 K312t  |p VV00030496  |q 2018-02-01  |r 2018-01-17  |s 2018-01-17  |w 2015-12-29  |y BK