Cương lĩnh và chiến lược của Đảng cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay

Bao gồm các văn kiện về cương lĩnh và chiến lược nói chung cũng như cụ thể hoặc mang tính chiến lược của Đảng cộng sản Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01282nam a2200241 4500
001 35700
005 20161019035641.0
008 090828s2009####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 324.2597  |b C561l 
245 0 |a Cương lĩnh và chiến lược của Đảng cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2009 
300 |a 479tr. 
520 |a Bao gồm các văn kiện về cương lĩnh và chiến lược nói chung cũng như cụ thể hoặc mang tính chiến lược của Đảng cộng sản Việt Nam 
653 |a chính trị 
653 |a cương lĩnh 
653 |a đảng cộng sản 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 28/08/2009  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150034343 
942 |c BK 
999 |c 11026  |d 11026 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_C561L  |7 0  |9 30146  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-08-28  |e Khác  |o 324.2597 C561l  |p VV00030529  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_C561L  |7 0  |9 30147  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-08-28  |e Khác  |o 324.2597 C561l  |p VV00030530  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_C561L  |7 0  |9 30148  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2009-08-28  |e Khác  |o 324.2597 C561l  |p VV00030531  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK