Tìm hiểu di sản lý luận của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin

Nêu một số luận điểm về kinh tế, quản lý nhà nước, công tác nghiên cứu khoa học, tư tưởng lý luận và xây dựng Đảng

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Thị Kim Cúc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01395nam a2200289 4500
001 35970
005 20161019035710.0
008 090917s2009####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 3K 
082 |2 23  |a 320.5322  |b T310h 
100 |a Trần, Thị Kim Cúc 
245 1 |a Tìm hiểu di sản lý luận của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2009 
300 |a 311tr. 
520 |a Nêu một số luận điểm về kinh tế, quản lý nhà nước, công tác nghiên cứu khoa học, tư tưởng lý luận và xây dựng Đảng 
653 |a chủ nghĩa Mác - Lênin 
653 |a kinh tế 
653 |a quản lý nhà nước 
653 |a triết học 
653 |a xây dựng đảng 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 17/09/2009  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150034173 
942 |c BK 
999 |c 11239  |d 11239 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 320_532200000000000_T310H  |7 0  |9 30783  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-09-17  |e Khác  |o 320.5322 T310h  |p VV00031169  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 320_532200000000000_T310H  |7 0  |9 30784  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-09-17  |e Khác  |o 320.5322 T310h  |p VV00031170  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 320_532200000000000_T310H  |7 0  |9 30785  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2009-09-17  |e Khác  |o 320.5322 T310h  |p VV00031171  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK