Lý luận và thực tiễn về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Về nền kinh tế thời kỳ quá độ lên CNXH, kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế gắn với phát triển kinh tế xã hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Văn Phúc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01331nam a2200253 4500
001 35973
005 20161019035711.0
008 090917s2009####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 32 
082 |2 23  |a 330.9597  |b L600l 
100 |a Vũ, Văn Phúc 
245 1 |a Lý luận và thực tiễn về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2009 
300 |a 382tr. 
520 |a Về nền kinh tế thời kỳ quá độ lên CNXH, kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế gắn với phát triển kinh tế xã hội 
653 |a kinh tế 
653 |a kinh tế thị trường 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 17/09/2009  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150034179 
942 |c BK 
999 |c 11242  |d 11242 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 330_959700000000000_L600L  |7 0  |9 30792  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-09-17  |e Khác  |o 330.9597 L600l  |p VV00031178  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 330_959700000000000_L600L  |7 0  |9 30793  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-09-17  |e Khác  |o 330.9597 L600l  |p VV00031179  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 330_959700000000000_L600L  |7 0  |9 30794  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2009-09-17  |e Khác  |o 330.9597 L600l  |p VV00031180  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK