Trích dẫn APA

Lê, Đ. S. (2009). Chiến thắng Bạch Đằng 1288 - Di tích và huyền thoại. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Lê, Đồng Sơn. Chiến Thắng Bạch Đằng 1288 - Di Tích Và Huyền Thoại. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009.

Trích dẫn MLA

Lê, Đồng Sơn. Chiến Thắng Bạch Đằng 1288 - Di Tích Và Huyền Thoại. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.