Trích dẫn APA

(2009). Lợi thế cạnh tranh quốc gia. T.P. Hồ Chí Minh: Xuất bản Trẻ.

Chicago Style Citation

Lợi Thế Cạnh Tranh Quốc Gia. T.P. Hồ Chí Minh: Xuất bản Trẻ, 2009.

Trích dẫn MLA

Lợi Thế Cạnh Tranh Quốc Gia. T.P. Hồ Chí Minh: Xuất bản Trẻ, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.