Văn kiện Đảng về phát triển kinh tế trong thời kỳ đổi mới

Bao gồm các văn kiện Đại hội, Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BCH Trung ương, Ban Bí thư... trong khoang thời gian từ Đại hội VI đến Đại hội X

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01306nam a2200253 4500
001 36553
005 20161019035747.0
008 091214s2009####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 324.2597  |b V115k 
245 0 |a Văn kiện Đảng về phát triển kinh tế trong thời kỳ đổi mới 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2009 
300 |a 783tr. 
520 |a Bao gồm các văn kiện Đại hội, Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BCH Trung ương, Ban Bí thư... trong khoang thời gian từ Đại hội VI đến Đại hội X 
653 |a đảng cộng sản 
653 |a kinh tế 
653 |a văn kiện 
653 |a Việt Nam 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 14/12/2009  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150033397 
942 |c BK 
999 |c 11519  |d 11519 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 31557  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-12-14  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00031813  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 31558  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-12-14  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00031814  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 31559  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2009-12-14  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00031815  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK