Trích dẫn APA

(2009). Những điều cần biết về: Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội: Văn hoá - Thông tin.

Chicago Style Citation

Những điều Cần Biết Về: Đại Hội Đảng Các Cấp Tiến Tới Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ XI. Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2009.

Trích dẫn MLA

Những điều Cần Biết Về: Đại Hội Đảng Các Cấp Tiến Tới Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ XI. Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.