Những điều cần biết về: Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Chuẩn bị cho Đại hội XI của Đảng và Đại hội Đảng các cấp gồm những quy định hướng dẫn chỉ đạo về tổ chức và các văn kiện phục vụ thảo luận tại Đại hội

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01372nam a2200241 4500
001 36593
005 20161019035752.0
008 091215s2009####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 324.2597  |b Nh556đ 
245 0 |a Những điều cần biết về: Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI 
260 |a Hà Nội:   |b Văn hoá - Thông tin,   |c 2009 
300 |a 523tr. 
520 |a Chuẩn bị cho Đại hội XI của Đảng và Đại hội Đảng các cấp gồm những quy định hướng dẫn chỉ đạo về tổ chức và các văn kiện phục vụ thảo luận tại Đại hội 
653 |a đại hội 
653 |a đảng cộng sản 
653 |a Việt Nam 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 15/12/2009  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150033486 
942 |c BK 
999 |c 11558  |d 11558 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_NH556Đ  |7 0  |9 31672  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-12-15  |e Khác  |o 324.2597 Nh556đ  |p VL00004405  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_NH556Đ  |7 0  |9 31673  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-12-15  |e Khác  |o 324.2597 Nh556đ  |p VL00004406  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_NH556Đ  |7 0  |9 31674  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2009-12-15  |e Khác  |o 324.2597 Nh556đ  |p VL00004407  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK