Trích dẫn APA

Trần, T. V. (2009). Người Cơ Tu ở Việt Nam: The CoTu in VietNam. Hà Nội: Thông tấn.

Chicago Style Citation

Trần, Tấn Vịnh. Người Cơ Tu ở Việt Nam: The CoTu in VietNam. Hà Nội: Thông tấn, 2009.

Trích dẫn MLA

Trần, Tấn Vịnh. Người Cơ Tu ở Việt Nam: The CoTu in VietNam. Hà Nội: Thông tấn, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.