Trích dẫn APA

Irwin Unger. (2009). Lịch sử Hoa Kỳ - Những vấn đề quá khứ. Hà Nội: Từ điển bách khoa.

Chicago Style Citation

Irwin Unger. Lịch Sử Hoa Kỳ - Những Vấn đề Quá Khứ. Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2009.

Trích dẫn MLA

Irwin Unger. Lịch Sử Hoa Kỳ - Những Vấn đề Quá Khứ. Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.