Trích dẫn APA

(2010). Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước những mốc son lịch sử. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Những Mốc Son Lịch Sử. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010.

Trích dẫn MLA

Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Những Mốc Son Lịch Sử. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.