Trích dẫn APA

Francois Deruel. (1991). Finances publiques\ (xb.lần thứ 8.). Paris: Dalloz.

Chicago Style Citation

Francois Deruel. Finances Publiques\. xb.lần thứ 8. Paris: Dalloz, 1991.

Trích dẫn MLA

Francois Deruel. Finances Publiques\. xb.lần thứ 8. Paris: Dalloz, 1991.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.