Vấn đề giao đất, giao rừng và định canh, định cư vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Về thực trạng và giải pháp vấn đề giao đất, giao rừng và định canh, định cư vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01726nam a2200301 4500
001 37784
005 20161019035905.0
008 100723s2010####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 333.309  |b V121đ 
100 |a Nguyễn, Văn Nam 
245 1 |a Vấn đề giao đất, giao rừng và định canh, định cư vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2010 
300 |a 127tr. 
520 |a Về thực trạng và giải pháp vấn đề giao đất, giao rừng và định canh, định cư vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên 
653 |a dân tộc thiểu số 
653 |a đất đai 
653 |a định canh 
653 |a định cư 
653 |a Tây Nguyên 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 23/07/2010  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150032124 
942 |c BK 
999 |c 12106  |d 12106 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 333_309000000000000_V121Đ  |7 0  |9 33281  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2010-07-23  |e Khác  |o 333.309 V121đ  |p VV00033316  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 333_309000000000000_V121Đ  |7 0  |9 33282  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2010-07-23  |e Khác  |o 333.309 V121đ  |p VV00033317  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 333_309000000000000_V121Đ  |7 0  |9 33283  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2010-07-23  |e Khác  |o 333.309 V121đ  |p VV00033318  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 333_309000000000000_V121Đ  |7 0  |9 33284  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2010-07-23  |e Khác  |o 333.309 V121đ  |p VV00033319  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 333_309000000000000_V121Đ  |7 0  |9 33285  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2010-07-23  |e Khác  |o 333.309 V121đ  |p VV00033320  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK