Trích dẫn APA

Lê, M. (2010). Những điển tích Phật giáo kỳ thú. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Lê, Minh. Những điển Tích Phật Giáo Kỳ Thú. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010.

Trích dẫn MLA

Lê, Minh. Những điển Tích Phật Giáo Kỳ Thú. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.