Trích dẫn APA

Karlin Wayne, Lê, P., & Thảo Đan. (2010). Những linh hồn phiêu dạt: Hành trình cùng người đã khuất và người đang sống ở Việt Nam. Hà Nội: Thông tấn.

Chicago Style Citation

Karlin Wayne, Phượng Lê, and Thảo Đan. Những Linh Hồn Phiêu Dạt: Hành Trình Cùng Người đã Khuất Và Người đang Sống ở Việt Nam. Hà Nội: Thông tấn, 2010.

Trích dẫn MLA

Karlin Wayne, Phượng Lê, and Thảo Đan. Những Linh Hồn Phiêu Dạt: Hành Trình Cùng Người đã Khuất Và Người đang Sống ở Việt Nam. Hà Nội: Thông tấn, 2010.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.