Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin: Sách chuyên khảo

Sách đề cập chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ phân tích sâu sắc những tác phẩm kinh điển, đánh giá tầm vóc lớn lao, những giá trị, ý nghĩa và sức sống của Chủ nghĩa Mác-Lênin, sự nhận thức và vận dụng sáng tạo vào điều kiện lịch sử cách mạng Việt Nam của Đảng ta...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Chí Bảo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01506nam a2200253 4500
001 37983
005 20161019035922.0
008 100914s2010####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 335.43  |b B105c 
100 |a Hoàng, Chí Bảo 
245 1 |a Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin:   |b Sách chuyên khảo 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2010 
300 |a 575tr. 
520 |a Sách đề cập chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ phân tích sâu sắc những tác phẩm kinh điển, đánh giá tầm vóc lớn lao, những giá trị, ý nghĩa và sức sống của Chủ nghĩa Mác-Lênin, sự nhận thức và vận dụng sáng tạo vào điều kiện lịch sử cách mạng Việt Nam của Đảng ta 
653 |a cách mạng Việt Nam 
653 |a chủ nghĩa Mác Lênin 
653 |a triết học 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 14/09/2010  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150031103 
942 |c BK 
999 |c 12220  |d 12220 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_430000000000000_B105C  |7 0  |9 33676  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2010-09-14  |e Khác  |o 335.43 B105c  |p VV00033712  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_430000000000000_B105C  |7 0  |9 33677  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2010-09-14  |e Khác  |o 335.43 B105c  |p VV00033713  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_430000000000000_B105C  |7 0  |9 33678  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2010-09-14  |e Khác  |o 335.43 B105c  |p VV00033714  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK