Trích dẫn APA

(2010). Pháp luật trong công đoàn - Vai trò của công đoàn trong lĩnh vực lao động các vấn đề mới về an toàn lao động, hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động. Hà Nội: Lao động xã hội.

Chicago Style Citation

Pháp Luật Trong Công đoàn - Vai Trò Của Công đoàn Trong Lĩnh Vực Lao động Các Vấn đề Mới Về an Toàn Lao động, Hợp đồng Lao động, Thoả ước Lao động Tập Thể, Kỷ Luật Lao động, Giải Quyết Tranh Chấp Lao động. Hà Nội: Lao động xã hội, 2010.

Trích dẫn MLA

Pháp Luật Trong Công đoàn - Vai Trò Của Công đoàn Trong Lĩnh Vực Lao động Các Vấn đề Mới Về an Toàn Lao động, Hợp đồng Lao động, Thoả ước Lao động Tập Thể, Kỷ Luật Lao động, Giải Quyết Tranh Chấp Lao động. Hà Nội: Lao động xã hội, 2010.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.