Trích dẫn APA

(2010). Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Chủ Tịch Hồ Chí Minh Ngày Này Năm Xưa. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010.

Trích dẫn MLA

Chủ Tịch Hồ Chí Minh Ngày Này Năm Xưa. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.