Trích dẫn APA

Nguyễn, T. T. (2010). Giải pháp luận phật giáo. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Thị Toan. Giải Pháp Luận Phật Giáo. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Thị Toan. Giải Pháp Luận Phật Giáo. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.