Trách nhiệm xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: Social responsibility in the context of market economy: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

Tập hợp các bài tham luận tại hội thảo khoa học luận bàn về ý thức của mọi chủ thể về nghĩa vụ, bổn phận của mình đối với xã hội, cộng đồng và người khác

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Viện Triết học
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01507nam a2200277 4500
001 39505
005 20161019040036.0
008 110624s2011####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 330.12 
082 |2 23  |a 303.3  |b Tr102n 
110 |a Viện Triết học 
245 1 |a Trách nhiệm xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường:   |b Social responsibility in the context of market economy: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế 
260 |a Hà Nội:   |b Khoa học xã hội,   |c 2011 
300 |a 373tr. 
520 |a Tập hợp các bài tham luận tại hội thảo khoa học luận bàn về ý thức của mọi chủ thể về nghĩa vụ, bổn phận của mình đối với xã hội, cộng đồng và người khác 
653 |a kinh tế chính trị 
653 |a kinh tế thị trường 
653 |a trách nhiệm xã hội 
653 |a triết học 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 24/06/2011  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL110004870 
942 |c BK 
999 |c 12812  |d 12812 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 303_300000000000000_TR102N  |7 0  |9 35476  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2011-06-24  |e Khác  |o 303.3 Tr102n  |p VV00035243  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 303_300000000000000_TR102N  |7 0  |9 35477  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2011-06-24  |e Khác  |o 303.3 Tr102n  |p VV00035244  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 303_300000000000000_TR102N  |7 0  |9 35478  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2011-06-24  |e Khác  |o 303.3 Tr102n  |p VV00035245  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK