Trích dẫn APA

Trịnh Sinh. (2011). Sự hình thành nhà nước sơ khai ở Miền Bắc Việt Nam: Appearance of beginning states in the North VietNam: Qua tài liệu khảo cổ học. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Trịnh Sinh. Sự Hình Thành Nhà Nước Sơ Khai ở Miền Bắc Việt Nam: Appearance of Beginning States in the North VietNam: Qua Tài Liệu Khảo Cổ Học. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011.

Trích dẫn MLA

Trịnh Sinh. Sự Hình Thành Nhà Nước Sơ Khai ở Miền Bắc Việt Nam: Appearance of Beginning States in the North VietNam: Qua Tài Liệu Khảo Cổ Học. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.