Trích dẫn APA

Phạm, T. D., & Đào, H. N. (2011). Phát triển giáo dục, hướng tới một xã hội học tập. Hà Nội: Dân trí.

Chicago Style Citation

Phạm, Tất Dong, and Hoài Nam Đào. Phát Triển Giáo Dục, Hướng Tới Một Xã Hội Học Tập. Hà Nội: Dân trí, 2011.

Trích dẫn MLA

Phạm, Tất Dong, and Hoài Nam Đào. Phát Triển Giáo Dục, Hướng Tới Một Xã Hội Học Tập. Hà Nội: Dân trí, 2011.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.