Trích dẫn APA

(1994). Số liệu thống kê thuỷ lợi Việt Nam 1986-1990. Hà Nội: Thế giới.

Chicago Style Citation

Số Liệu Thống Kê Thuỷ Lợi Việt Nam 1986-1990. Hà Nội: Thế giới, 1994.

Trích dẫn MLA

Số Liệu Thống Kê Thuỷ Lợi Việt Nam 1986-1990. Hà Nội: Thế giới, 1994.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.