Trích dẫn APA

Nguyễn, Đ. V. (2011). Biên niên sự kiện chiến tranh Việt Nam 1945 - 1975. Hà Nội: Lao động.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Đăng Vinh. Biên Niên Sự Kiện Chiến Tranh Việt Nam 1945 - 1975. Hà Nội: Lao động, 2011.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Đăng Vinh. Biên Niên Sự Kiện Chiến Tranh Việt Nam 1945 - 1975. Hà Nội: Lao động, 2011.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.