Trích dẫn APA

Nguyễn, Q. T. (2012). Chùa Bối Khê nhìn từ khảo cổ học phật giáo: Sách chuyên khảo. Hà Nội: Từ điển bách khoa.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Quốc Tuấn. Chùa Bối Khê Nhìn Từ Khảo Cổ Học Phật Giáo: Sách Chuyên Khảo. Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2012.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Quốc Tuấn. Chùa Bối Khê Nhìn Từ Khảo Cổ Học Phật Giáo: Sách Chuyên Khảo. Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2012.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.