Trích dẫn APA

Trương, H. T. (2012). Hỏi - Đáp pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Trương, Huỳnh Thắng. Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thuế Sử Dụng đất Phi Nông Nghiệp. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012.

Trích dẫn MLA

Trương, Huỳnh Thắng. Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thuế Sử Dụng đất Phi Nông Nghiệp. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.