Trích dẫn APA

Popper Karl, & Chu, L. Đ. (2012). Sự nghèo nàn của thuyết sử luận. Hà Nội: Tri thức.

Chicago Style Citation

Popper Karl, and Lan Đình Chu. Sự Nghèo Nàn Của Thuyết Sử Luận. Hà Nội: Tri thức, 2012.

Trích dẫn MLA

Popper Karl, and Lan Đình Chu. Sự Nghèo Nàn Của Thuyết Sử Luận. Hà Nội: Tri thức, 2012.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.