Trích dẫn APA

Phạm, T. D. (2012). Xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam. Hà Nội: Dân trí.

Chicago Style Citation

Phạm, Tất Dong. Xây Dựng Mô Hình Xã Hội Học Tập ở Việt Nam. Hà Nội: Dân trí, 2012.

Trích dẫn MLA

Phạm, Tất Dong. Xây Dựng Mô Hình Xã Hội Học Tập ở Việt Nam. Hà Nội: Dân trí, 2012.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.