Tập bài giảng môn lịch sử chủ nghĩa Mác - Lê Nin: Chuyên ngành triết học

Sách tập hợp các bài giảng khái quát về quá trình hình thành, phát triển của các quan điểm, học thuyết theo trình tự thời gian của dòng chảy lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thanh Tuấnn (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01408nam a2200265 4500
001 43057
005 20161019040302.0
008 130306s2012####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 181 
082 |2 23  |a 335.43  |b T123b 
100 |a Nguyễn, Thanh Tuấnn  |e chủ biên 
245 0 |a Tập bài giảng môn lịch sử chủ nghĩa Mác - Lê Nin:   |b Chuyên ngành triết học 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2012 
300 |a 371tr. 
520 |a Sách tập hợp các bài giảng khái quát về quá trình hình thành, phát triển của các quan điểm, học thuyết theo trình tự thời gian của dòng chảy lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin 
653 |a chủ nghĩa Mác Lênin 
653 |a lịch sử triết học 
653 |a triết học 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 06/03/2013  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL130017762 
942 |c BK 
999 |c 13858  |d 13858 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_430000000000000_T123B  |7 0  |9 38687  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2013-03-06  |e Khác  |o 335.43 T123b  |p VV00037764  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_430000000000000_T123B  |7 0  |9 38688  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2013-03-06  |e Khác  |o 335.43 T123b  |p VV00037765  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_430000000000000_T123B  |7 0  |9 38689  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2013-03-06  |e Khác  |o 335.43 T123b  |p VV00037766  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK