Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về việc xây dựng và ban hành hiến pháp: sách chuyên khảo

Sách trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình hiến pháp, xác định mô hình tổng thể, nội dung, phạm vi, quy trình và thủ tục ban hành, quy trình sửa đổi và cách thức thể hiện hiến pháp của Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển phù hợp với tình hình hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Ngọc Đường
Đồng tác giả: Bùi, Ngọc Sơn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01866nam a2200289 4500
001 44401
005 20161019040407.0
008 131111s2013####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 342 
082 |2 23  |a 342.02  |b M458s 
100 |a Trần, Ngọc Đường 
245 1 |a Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về việc xây dựng và ban hành hiến pháp:   |b sách chuyên khảo 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2013 
300 |a 447tr. 
520 |a Sách trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình hiến pháp, xác định mô hình tổng thể, nội dung, phạm vi, quy trình và thủ tục ban hành, quy trình sửa đổi và cách thức thể hiện hiến pháp của Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển phù hợp với tình hình hiện nay 
653 |a hiến pháp 
653 |a pháp luật 
700 |a Bùi, Ngọc Sơn 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 11/11/2013  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL140021203 
942 |c BK 
999 |c 14268  |d 14268 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 342_020000000000000_M458S  |7 0  |9 40112  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2013-11-11  |e Khác  |o 342.02 M458s  |p VV00038929  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 342_020000000000000_M458S  |7 0  |9 40113  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2013-11-11  |e Khác  |o 342.02 M458s  |p VV00038930  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 342_020000000000000_M458S  |7 0  |9 40114  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2013-11-11  |e Khác  |o 342.02 M458s  |p VV00038931  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 342_020000000000000_M458S  |7 0  |9 40115  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2013-11-11  |e Khác  |o 342.02 M458s  |p VV00038932  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 342_020000000000000_M458S  |7 0  |9 40116  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2013-11-11  |e Khác  |o 342.02 M458s  |p VV00038933  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK